Ремонт по дизайн проекту, квартира 105 кв.м, Подкова-1